فایل (word) کتاب راهنمای گردشگری شمال ایران

فایل (word) مقاله اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان

وعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تأثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدی

فایل (word) پروژه نقشه جزئیات عایق رطوبتی کف طبقه اول

باشد و در فايل اصلي فایل (word) پروژه نقشه جزئیات عایق رطوبتی کف طبقه اول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل (word) پروژه نقشه جزئیات عایق رطوبتی کف طبقه اول : فایل حاضر حاوی نقشه و جزییات اجرای عایق رطوبتی در کف طبقه اول بوده که در دو فایل پی دی اف قرار دارد جزییات اجرای عایق رطوبتی در کف طبقه اول همراه با توضیحاتی در خصوص ایجاد شیار ، ملات سیمان ، ضخامت پوشش نهایی ، وزن ملات در مترمکعب ، محافظ عایق عایق ، وزن ملات شفته ، ضخامت آهک و در فایل دوم توضیحاتی همراه با نقشه در خصوص ؛ دوغاب ریزی ، ضخامت پوشش نهایی ، ملات سیمان و محافظ عایق ، بستر عایق و توضیحات دیگر