فایل (word) مقاله بررسی تشدیدگرهای ناپایدار در لیزر دیسک نازک به روش عددی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله بررسی تشدیدگرهای ناپایدار در لیزر دیسک نازک به روش عددی :


تعداد صفحات : 10

در این مقاله به مطالعه‌ی عددی تشدیدگرهای ناپایدار در لیزر دیسک پرداخته شده است. با استفاده از انتگرال کولینز و تئوری پراش, محاسبات برای تشدیدگر هم‌کانون شاخه مثبت صورت گرفته است. محیط فعال به کار گرفته شده به صورت یک دیسک نازک می‌باشد که اثرات لنز حرارتی در آن در نظر گرفته شده است. محاسبات, نشان می‌دهد که بواسطه اتلاف بالای تشدیدگر ناپایدار, محیط فعال استفاده شده نمیتواند ضخامت خیلی کم داشته باشد همچنین از آنجایی که طراحی پارامترهای تشدیدگر برای توان پمپاژ بیشینه انجام شده است پایداری توان خروجی تنها در بیشینه توان پمپاژ وجود دارد و در توان‌های پمپاژ کمتر از بیشینه, ناپایداری توان خروجی مشاهده می‌گردد.

لینک کمکی