فایل (word) مقاله کاهش نورهای سرگردان در دوربین ماهواره توسط طراحی محفظه اپتیکی مناسب و پوشش‏های سطحی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله کاهش نورهای سرگردان در دوربین ماهواره توسط طراحی محفظه اپتیکی مناسب و پوشش‏های سطحی :


تعداد صفحات : 10

هدف از این تحقیق, طراحی یک محفظه اپتیکی مناسب برای دوربین ماهواره‏ای است تا از افت کیفیت تصویر در اثر رسیدن نورهای مزاحم به آشکارساز جلوگیری شود. براین اساس دو مدل متفاوت برای محفظه دوربین طراحی شده و عملکرد این مدل‏ها در جلوگیری از رسیدن نورهای سرگردان به آشکارساز مورد ارزیابی قرارگرفته است. همچنین تاثیر پوشش‏های سطحی دی‏الکتریک برای اجزای اپتیکی و پوشش‏های سطح سیاه برای اجزای غیراپتیکی در میزان کنترل و تضعیف نورهای سرگردان در محل آشکارساز محاسبه شده است. درنهایت عملکرد سامانه قبل و بعد از استفاده از پوشش‏های سطحی مقایسه شده است.

لینک کمکی