فایل (word) مقاله تطبیق حل عددی معادلات نرخ جفت شده در محاسبه مشخصات تَپ کلید زنی Q در لیزر Nd:YAG دمش دیودی با نتایج تجربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله تطبیق حل عددی معادلات نرخ جفت شده در محاسبه مشخصات تَپ کلید زنی Q در لیزر Nd:YAG دمش دیودی با نتایج تجربی :


تعداد صفحات : 10

در این مقاله با استفاده از روش‌ حل عددی معادلات نرخ جفت شده لیزر, نحوه دستیابی به‌ ویژگی‌های تپ کلید زنی Q شامل انرژی, پهنای زمانی و توان قله تپ ارائه‌شده است. در این روش از کمیتهای نوسانگر لیزری برپا شده در آزمایشگاه, از قبیل جمعیت وارون الکترونی در تراز بالایی محیط فعال, طول مشدد, ضریب اتلاف مشدد و سایر کمیت‌ها جهت محاسبه پهنای زمانی تپ لیزر استفاده‌شده است. با این مدل,تپ‌ لیزری با انرژی 45 میلی ژول, پهنای7/6 نانوثانیه و توان پیک7/6 مگاوات در طول‌موج 1064 نانومتر با اعمال توان پیک دمشی 2250 وات شبیه‌سازی‌ گردید که با نتایج تجربی تطابق خوبی دارد.

لینک کمکی