پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت آموزشی :

تحول اندیشه های مدیریت در سه مرحله اتفاق افتاده است

1- مرحله فنی

2- مرحله انسانی

3- مرحله ادراکی

مهارت فنی (مرحله اول)

-


مهارت انسانی (مرحله دوم)

مهارت ادراکی (مرحله سوم)

مطالعه و تفکر درباره پیچیدگیهای سازمانی

در نظام آموزشی ما عدم علاقه به تفکر در مورد فعالیت آموزشی,احساس عدم نیاز به آموزش,تعلیم و تربیت امری عادی,نمایان است

مدیریت در نظام آموزشی ما:


نیاز آموزش و پرورش امروز

مدیر آموزشی علاوه بر مهارت های سه گانه باید بتواند وظایف خود را در یک زمینه کلی شامل:

- زمینه اجتماعی

- فرهنگی

- سیاسی و اقتصادی

ملاحظه کند .

لینک کمکی